மேஜர் சந்திரன் (வள்ளுவன்)
காத்தமுத்து சிவஜெயம்
அமிர்தகழி, மட்டக்களப்பு.
 
 
 
 
நிலை: மேஜர்
இயக்கப் பெயர்: சந்திரன் (வள்ளுவன்)
இயற்பெயர்: காத்தமுத்து சிவஜெயம்
பால்: ஆண்
ஊர்: அமிர்தகழி, மட்டக்களப்பு.
மாவட்டம்: மட்டக்களப்பு
வீரப்பிறப்பு: 19.02.1945
வீரச்சாவு: 10.09.1988
நிகழ்வு: மட்டக்களப்பு மாவட்டம் தாழங்குடாவில் இந்தியப்படையின் சுற்றிவளைப்பின்போது சயனைற் உட்கொண்டு வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com