• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


லெப்.கேணல் சிவரூபன் (கார்வண்ணன்)

சிவநேசன் சிவபாக்கியநாதன்
கெற்பலி, மிருசுவில், யாழ்ப்பாணம்

இம் மாவீரர் பற்றிய முழுமையான விபரம்

பிரிவு:
கடற்கரும்புலி
நிலை:
லெப்.கேணல்
இயக்கப் பெயர்:
சிவரூபன் (கார்வண்ணன்)
இயற்பெயர்:
சிவநேசன் சிவபாக்கியநாதன்
பால்:
ஆண்
முகவரி:
கெற்பலி, மிருசுவில், யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டம்:
யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு:
07.04.1975
வீரச்சாவு:
08.12.1999
நிகழ்வு:
முல்லை கடற்பரப்பில் வழங்கல் நடவடிக்கையின்போது சிறிலங்கா கடற்படையுடன் ஏற்பட்ட நேரடி மோதலில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்:
முழங்காவில்
மேலதிக விபரம்:
முழங்காவில் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் நினைவுக்கல் நாட்டப்பட்டுள்ளது.
© 2011 - 2024 Veeravengaikal.Com. All Rights Reserved.