• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


மேஜர் உமேசன் (செழியன்)

தங்கவேல் ஆனந்தகுமார்
நெழுக்குளம், வவுனியா

இம் மாவீரர் பற்றிய முழுமையான விபரம்

பிரிவு:
கடற்கரும்புலி
நிலை:
மேஜர்
இயக்கப் பெயர்:
உமேசன் (செழியன்)
இயற்பெயர்:
தங்கவேல் ஆனந்தகுமார்
பால்:
ஆண்
முகவரி:
நெழுக்குளம், வவுனியா
மாவட்டம்:
வவுனியா
வீரப்பிறப்பு:
03.10.1977
வீரச்சாவு:
26.09.1999
நிகழ்வு:
முல்லைக் கடற்பரப்பில் சிறிலங்கா கடற்படையுடனான மோதலில் வீரச்சாவு
© 2011 - 2024 Veeravengaikal.Com. All Rights Reserved.